BAHAN PANGKALAN DATA ATAS TALIAN (PDAT) PERCUBAAN: InfoSci (IGI Global’s e-resources)

Adalah dimaklumkan bahawa Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM telah mengaktifkan PDAT percubaan iaitu Info-Sci seperti maklumat berikut:
PDAT : InfoSci (IGI Global’s e-resources)
Tempoh percubaan : 7 Disember 2016 - 1 Jun 2017
Pautan : http://ezaccess.library.uitm.edu.my/ - klik pada InfoSci
Jumlah Jurnal yang diberikan akses percubaan: 3,400 e-books, 166 e-journals dan 166 streaming video lectures bagi 11 bidang focus kepada bidang Teknologi & Sains Maklumat.

Comments

Popular posts from this blog

Taklimat PMK Ketua Pustakawan sesi-2