Pengeluaran & pemilihan jurnal untuk dijilid

Pada minggu lepas, pengeluaran jurnal telah dilakukan di Aras 5, PTAR 3. Pengeluaran jurnal ini adalah bermula pada tahun 2010 dan ke bawah. 

Bermula pada minggu ini pula, sesi pemilihan jurnal untuk dijilid telah pun dijalankan bagi tujuan penghantaran jurnal untuk dijilid ke Bahagian Jilid, PTAR 1.

Staf yang bertanggunggjawab dalam urusan jurnal berjilid ialah En. Ameeruddin Mat Yusof dan dibantu oleh Cik Fadzilah Mohd. Ali yang bertanggungjawab dalam urusan penerimaan jurnal terbaru. 

Selesai pemilihan jurnal untuk dijilid, jurnal tersebut dikumpul dan diikat mengikut volume dan isu bagi memudahkan sesi penjilidan dibuat dan dilakukan di PTAR 1.

Comments

Popular posts from this blog

Taklimat PMK Ketua Pustakawan sesi-2