Posts

Aktiviti Gotong Royong PKEJ 2017

Image
Memindahkan jurnal bercetak ke Unit Jilid & KAT (Annex) bagi tujuan memberi ruang memindahkan koleksi rujukan PKEJ di aras 4 ke Aras 5.
Aktiviti ini untuk persediaan bagi pengubahsuaian Aras 4 menjadi Ruang Learning Commons.
                                                         ARAS 5 - SEBELUM


ARAS 5 - SEBELUM 


ARAS 5 - DALAM PROSES 

ARAS 5 - DALAM PROSES ARAS 5 - DALAM PROSES ARAS 5 - DALAM PROSES  ARAS 5 - DALAM PROSES ARAS 5 - SELEPAS 


ARAS 5 - SELEPAS 

Notis Waktu Perkhidmatan PKEJ (JULAI 2017)

Image

Kertas Soalan Peperiksaan sesi MAC 2017

Image
Untuk makluman, Bahagian Pembangunan Sumber Digital, Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti PTAR, telah selesai memuatnaik Kertas Soalan Peperiksaan Sesi Mac 2017 bagi Program Diploma sebanyak 653 kod kursus (seperti di lampiran) dari Bahagian Penilaian Akademik UiTM.
Kertas Soalan Peperiksaan tersebut boleh diakses di Electronic Question Paper System (EQPS) (http://eqps.ptar.uitm.edu.my:8080/eqps/).

Berikut adalah senarai jumlah Kertas Soalan Peperiksaan yang telah dimuatnaik:HEBAHAN PANGKALAN DATA ATAS TALIAN BIL 20/2017: MAKLUMAN PENANGGUHAN AKSES PDAT EMERALD INSIGHT PADA 6 JUN 2017

Image

Notis Waktu Perkhidmatan PKEJ (JUN 2017)

Image

GET CAUGHT READING @ PKEJ MAY 2017

Image

GET CAUGHT READING @ PKEJ APRIL 2017

Image